Als jonge, misschien toekomstige ouders opvang zoeken voor jullie dierbaarste bezit is geen eenvoudige zaak.

Allereerst moet er een keuze gemaakt worden in de soort opvang. Kiezen jullie voor een gezellig kinderdagverblijf of zien jullie toch meer in het kleinschalige van gastouderopvang.

Elke vorm van kinderopvang heeft zijn voordelen en nadelen, maar het belangrijkste is dat u als ouders zich er prettig bij voelt!

Uit onderzoek blijkt dat gastouderopvang in vergelijking met kinderdagverblijven gunstiger naar voren komt:

  • het welbevinden van kinderen is hoger,
  • de opvoeders zijn sensitiever en
  • er is minder lawaai.

Investeren in de gastouderopvang is in het belang van de kinderen.

 

Gastouderopvang ós Huuske biedt gezellige, kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

In ons gezellige, kindvriendelijke en kindveilige huis worden maximaal 6 kinderen (waarvan 1 bso) tegelijk opgevangen. Hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht.

Elk kind heeft de mogelijkheid zich vrij te ontwikkelen waarbij hun individuele behoeften centraal staan, met inachtneming van duidelijke structuren en regels.

De kinderen leren om samen te spelen en met elkaar te delen. Belangrijk hierbij is respect en waardering voor elkaar.